แดนดินถิ่นไทญ้อ​ พบพ้อแหล่งโบราณ​ สืบสานประเพณี มีหนองคูคู่บ้าน ศาลเจ้าดอนปู่ตา​ ถิ่นคนกล้าวีรชน
@ อำเภอสว่างแดนดิน มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และคณะ ตรวจแนะนำผู้ประกอบการฯบริเวณตลาดนัด ภายในสนามบินเก่าฯ @@ ๑๐:๓๐ น. ๑๗/๐๙/๒๕๖๔ นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดินออกมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และอสม @@ ๑๕:๐๐ ๑๗/๐๙/๒๕๖๔ รพร. สว่างแดนดินเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน @@ ๐๙:๐๐ ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ ตรวจรับ-จัดเตรียมแพ็คถุงยังชีพสภากาชาดไทย เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ @@ ๑๐:๐๐ ๑๕/๐๙/๒๕๖๔ อำเภอสว่างแดนดิน ร่วมมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ @@ ๑๓:๐๐ ๑๕/๙/๒๕๖๔ อำเภอสว่างแดนดินเปิดกิจกรรมหน่วยฉีดวัคซีน"ชิโนฟาร์ม"พระราชทาน @
ศูนย์บริหารเครือข่าย

เครือข่ายหลัก

จังหวัดสกลนคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคกลาง

ภาคใต้


web counter
free hits counter


LOCAL FLASH NEWS

SPORTS FLASH NEWS

FLASH NEWS
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ສປປ.ລາວ


မြန်မာ